O společnosti

TC ing s.r.o. je engineeringová společnost, která poskytuje široké spektrum manažerských služeb spojených s projektovým poradenstvím a projektovým managementem.

Jsme profesionálové, kteří využívají mnohaleté zkušenosti s přípravou a řízením projektů v oblastech průmyslových a občanských staveb, životního prostředí a energetiky.


Našim zákazníkům poskytujeme podporu a potřebný servis při přípravě a realizaci jejich projektových záměrů jak ve formě konzultačně-poradenských služeb, tak i zajištění dalších činností, jako jsou engineering pro vyřizování různých povolení (EIA, ÚR, Stavební povolení), projektový management pro řízení výstavby, cenové řízení projektů, value management, claim management, technický dozor investora, koordinace BOZP na stavbě atd. V rámci našich služeb poskytujeme také developerské činnosti jako jsou např. vyhledávaní zajímavých stavebních lokalit či vyhledávání a due diligence pro investice do výstavbových projektů.

Služby a řešení, které nabízíme našim klientům, jsou vždy „šité na míru“, což zajišťuje osobní  přístup pro jakýkoliv záměr či projekt. Naším cílem je poskytnout zákazníkům vždy to nejoptimálnější řešení jejich požadavků v té nejvyšší kvalitě.

Služby

 • Příprava a realizace investičních akcí

  • Definice rolí a odpovědnosti účastníků investiční akce v jejích jednotlivých fázích.
  • Posouzení lokality pro výstavbu a prodej.
  • Doporučení skladby projektu (bytová výstavba)
  • Řízení a koordinace činností všech účastníků.
  • Dozor nad efektivitou investiční akce.
  • Rychlá a úsporná realizace změn požadovaných klientem.
  • Zastupování klienta na všech úrovních vůči dalším účastníkům projektu.
  • Prosazování priorit klienta.

  Řízení nákladů a financování

  • Vypracování realizační studie a posouzení proveditelnosti záměru.
  • Vypracování a aktualizace rozpočtu.
  • Spoluvytváření optimálních projekčních řešení.
  • Organizace a vyhodnocování výběrových řízení na dílčí dodávky stavby, nebo stavby jako celek.
  • Identifikace rizikových položek rozpočtu a optimalizace nákladů.
  • Dohled nad efektivním vynakládáním finančních prostředků.

  Technický dozor - řízení kvality výstavby

  • Vypracování realizační studie a posouzení proveditelnosti záměru.
  • Poradenství při uzavírání smluv.
  • Asistence při stanovení technických parametrů projektu.
  • Systematická a nezávislá kontrola činnosti všech účastníků.
  • Detailní technické posouzení projektové dokumentace.
  • Technický dozor při realizaci investiční akce a předání díla.
  • Podrobný harmonogram investiční akce.
  • Kontrola plnění termínů a využití potřebných kapacit.
  • Koncepce řešení v případě změny podmínek.
  • Zpracování měsíčních hlášení o stavu projektu.
  • Zabezpečení plnění smluvních závazků.
  • Řízení průběhu projektu.
  • Zprostředkování vztahů klienta a nájemce.
  • Komplexní řízení fit outu.
  • Koordinace předání a přejímky projektu.
  • Dohled nad řešením reklamačních řízení.

Naši klienti

logo ABB

Kontakt

TC ing s.r.o.

IČ: 03623891
DIČ: CZ03623891
 e-mail: info@tcing.cz

Jednatel

Ing. Tomáš Cedzo
tel.: +420 739 248 699  e-mail: cedzo@tcing.cz

Sídlo společnosti:

Kubánské nám. 1391/11
100 00 Praha 10 - Vršovice