Služby

 • Příprava a realizace investičních akcí

  • Definice rolí a odpovědnosti účastníků investiční akce v jejích jednotlivých fázích.
  • Posouzení lokality pro výstavbu a prodej.
  • Doporučení skladby projektu (bytová výstavba)
  • Řízení a koordinace činností všech účastníků.
  • Dozor nad efektivitou investiční akce.
  • Rychlá a úsporná realizace změn požadovaných klientem.
  • Zastupování klienta na všech úrovních vůči dalším účastníkům projektu.
  • Prosazování priorit klienta.

  Řízení nákladů a financování

  • Vypracování realizační studie a posouzení proveditelnosti záměru.
  • Vypracování a aktualizace rozpočtu.
  • Spoluvytváření optimálních projekčních řešení.
  • Organizace a vyhodnocování výběrových řízení na dílčí dodávky stavby, nebo stavby jako celek.
  • Identifikace rizikových položek rozpočtu a optimalizace nákladů.
  • Dohled nad efektivním vynakládáním finančních prostředků.

  Technický dozor - řízení kvality výstavby

  • Vypracování realizační studie a posouzení proveditelnosti záměru.
  • Poradenství při uzavírání smluv.
  • Asistence při stanovení technických parametrů projektu.
  • Systematická a nezávislá kontrola činnosti všech účastníků.
  • Detailní technické posouzení projektové dokumentace.
  • Technický dozor při realizaci investiční akce a předání díla.
  • Podrobný harmonogram investiční akce.
  • Kontrola plnění termínů a využití potřebných kapacit.
  • Koncepce řešení v případě změny podmínek.
  • Zpracování měsíčních hlášení o stavu projektu.
  • Zabezpečení plnění smluvních závazků.
  • Řízení průběhu projektu.
  • Zprostředkování vztahů klienta a nájemce.
  • Komplexní řízení fit outu.
  • Koordinace předání a přejímky projektu.
  • Dohled nad řešením reklamačních řízení.

Naši klienti

logo ABB

Kontakt

TC ing s.r.o.

IČ: 03623891
DIČ: CZ03623891
 e-mail: info@tcing.cz

Jednatel

Ing. Tomáš Cedzo
tel.: +420 739 248 699  e-mail: cedzo@tcing.cz

Office manager

Ing. Lucie Dušková
tel.: +420 731 463 364  e-mail: duskova@tcing.cz

Sídlo společnosti:

Kubánské nám. 1391/11
100 00 Praha 10 - Vršovice